ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΟ3-ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 1648

Η αταλάντευτη στάση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ και η πίεση προς τη Διοίκηση της ΔΕΗ απέδωσε καρπούς στις παρακάτω περιπτώσεις:

Α) με την 141/3-9-08 απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου οι συνάδελφοί μας ΔΟ3 έχουν την δυνατότητα να είναι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων του 2ου επιπέδου διοικητικής στάθμης (βοηθοί Δ/ντές και Δ/ντές κλάδου ΒΟΚ).

Η απόφαση αυτή ικανοποιεί μερικώς το δίκαιο αίτημα της κατηγορίας των ΔΟ3, αλλά εξακολουθεί να παραμένει κύριο αίτημά μας το δικαίωμα για την κάλυψη θέσης στις προκηρύξεις του πρώτου επιπέδου διοικητικής στάθμης (Δ/ντής ΒΟΚ). Ως εκ τούτου καλούμε τη Διοίκηση να δει θετικά το ζήτημα αυτό.

Β) Οι συνάδελφοί μας που προσλήφθηκαν στη ΔΕΗ με τον Ν.1648 και παρέμειναν σε εκκρεμότητα για χρόνια, προσφάτως έληξε η ταλαιπωρία τους με απόφαση της Διοίκησης της ΔΕΗ, αφού όλοι εντάσσονται στο μόνιμο προσωπικό. 

Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ νοιώθει και σε αυτή την περίπτωση δικαιωμένη γιατί από την πρώτη στιγμή βρέθηκε δίπλα στους συναδέλφους και προώθησε το θέμα για λύση στην Διοίκηση της ΔΕΗ.

Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε αδιάκοπα, παρά τα δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ, να δίνουμε λύσεις στα προβλήματά μας.

Γι αυτό σας καλούμε να συστρατευτείται μαζί μας, δυναμώνοντας τη φωνή της ΕΔΟΠ δείχνοντας την περιφρόνησή σας σε συλλόγους μη αντιπροσωπευτικούς, οι οποίοι χωρίς να ασχολούνται με τα κλαδικά μας αιτήματα προστρέχουν πρώτοι και ιδιοποιούνται τον αγώνα μας και την δική μας δράση.