ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΝΕΙΔΟΣ

Η πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ, δια περιφοράς, που αφορά την δημιουργία καταστημάτων franchiseμεταξύ ΔΕΗ-ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ (49%- 51% αντίστοιχα) για την πώληση ενεργειακών προϊόντων, αποτελεί την πλέον προκλητική και αυταρχική πράξη για την ιστορία της ΔΕΗ. Η Διοίκηση της ΔΕΗ αδυνατώντας να λάβει απόφαση εξαιτίας της παρουσίας της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. όλο το προηγούμενο διάστημα, κατέληξε σε αυτή τη λύση δηλαδή απόφαση δια περιφοράς, προκειμένου να ικανοποιήσει τόσο την επιθυμία του ανταγωνιστή της ΔΕΗ, όσο και τις εντολές της συγκυβέρνησης.

Δηλώνουμε ότι η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, όπως πρωτοστάτησε μέχρι σήμερα κατά της συγκεκριμένης παράνομης και επιζήμιας για την ΔΕΗ συνεργασία, το ίδιο θα πράξει και στο εξής προσφεύγοντας σε κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου η απόφαση αυτή να μείνει στα χαρτιά, όπως στην περίπτωση της Χαλυβουργικής και τα Αιολικά πάρκα του Καραγκουλέ.Στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση για την δράση μας από εδώ και στο εξής, ώστε με άλλα σωματεία και την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να αποτρέψουμε ένα τέτοιο ξεπούλημα της εμπορίας αλλά και να σηματοδοτήσουμε, ότι η τριχοτόμηση της ΔΕΗ δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση για την συγκυβέρνηση.