Επιστολή προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε. κύριο Αρθούρο Ζερβό με θέμα : Ειδική άδεια σε εθελοντές αιμοδότες

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε PDF 

Κύριε Πρόεδρε,

Με την υπ’αριθμόν 75/2013 απόφασή σας, προσδιορίζεται την διαδικασία που θα τηρηθεί στο εξής, για την χορήγηση ειδικής άδειας σε εθελοντές αιμοδότες, δότες πλάσματος αίματος ή αιμοπεταλίων.

Δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση να υπάρχει μία πιο ενδελεχής διαδικασία κατά την χορήγηση της άδειας, άλλωστε αυτό εντάσσεται στα καθήκοντα της ιεραρχίας, αρκεί να μην δημιουργεί εμπόδια στην ανθρώπινη προσφορά που ισοδυναμεί με πηγή ζωής και βεβαίως να εντάσσεται στα πλαίσια που ορίζουν οι Συλλογικές Συμβάσεις και οι οδηγίες της επιχείρησης.

Δυστυχώς στην περίπτωσή μας αυτή, όχι μόνο δημιουργείται μία πολυδαίδαλη διαδικασία που εμποδίζει την εθελοντική αιμοδοσία, αλλά έρχεται και σε αντίθεση με την ΕΣΣΕ 1983 εδάφιο Ε § α4 που αφορά την χορήγηση των αιμοδοτικών αδειών.

Πιο συγκεκριμένα για να πάρει άδεια ο αιμοδότης πρέπει να κάνει υπεύθυνη δήλωση, να αναφέρει την αιτία που έδωσε αίμα, να αναγράφει τον αριθμό της φιάλης ή το barcodeκαι στην συνέχεια αν καταφέρει να τα έχει όλα αυτά και δεν ξεχάσει κάτι, έρχεται η υπηρεσία να του βάλει ανώτερο όριο χορήγησης 6 ημερών το χρόνο, παρόλο που στην προαναφερόμενη ΕΣΣΕ δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Με άλλα λόγια παραβιάζεται η συλλογική σύμβαση εργασίας χωρίς καν να ενημερωθεί η ΓΕΝΟΠ και τα σωματεία!!! Γιατί άραγε;

Γίνεται αντιληπτό ότι τα τελευταία γεγονότα που προέκυψαν με την χορήγηση αδειών, αναγκάζουν τις υπηρεσίες της επιχείρησης να προβούν στην δημιουργία αυτής της οδηγίας χωρίς να λάβουν υπόψη τους, ούτε τις υφιστάμενες οδηγίες, αλλά και χωρίς να λάβουν υπόψη τους την σημαντική προσφορά του εθελοντή αιμοδότη, γιατί απλά η ιεραρχία εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά της και δεν ελέγχει, με αποτέλεσμα να συμβούν τα γνωστά αποκαρδιωτικά φαινόμενα των εικονικών αιμοδοσιών. Σε καμιά, όμως, περίπτωση δεν μπορούμε να προβούμε στο άλλο άκρο, δηλαδή την αστυνόμευση που όχι απλά δυσκολεύει, αλλά προδήλως αποτρέπει, την ανθρώπινη προσφορά.   

Επειδή η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, είναι ένα σωματείο που διαθέτει τράπεζα αίματος και γνωρίζει καλύτερα από αυτούς που σχεδιάζουν την πολύτιμη πράξη της Εθελοντικής αιμοδοσίας, δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να δημιουργεί προσκόμματα και εμπόδια στην εθελοντική αιμοδοσία. Γι’αυτό ζητάμε να επανεξεταστεί το θέμα σε άλλη βάση, προκειμένου να ενθαρρύνεται  μία τέτοια πράξη όπως  είναι η αιμοδοσία και να μην εμποδίζεται. Γιατί η αιμοδοσία αποτελεί κοινωνική προσφορά και όχι υπηρεσιακό καθήκον. Ευελπιστούμε ότι άμεσα θα αλλάξετε την υπόψη απόφασή σας, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ζητήσουμε την παρέμβαση του αρμόδιου υπουργού.