Αρχείο: 8 Αυγούστου 2013

Επιστολή προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε. κύριο Αρθούρο Ζερβό με θέμα : Ειδική άδεια σε εθελοντές αιμοδότες

Αναρτήθηκε από:

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε PDF 

Κύριε Πρόεδρε,

Με την υπ’αριθμόν 75/2013 απόφασή σας, προσδιορίζεται την διαδικασία που θα τηρηθεί στο εξής, για την χορήγηση ειδικής άδειας σε εθελοντές αιμοδότες, δότες πλάσματος αίματος ή αιμοπεταλίων.

Δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση να υπάρχει μία πιο ενδελεχής διαδικασία κατά την χορήγηση της άδειας, άλλωστε αυτό εντάσσεται στα καθήκοντα της ιεραρχίας, αρκεί να μην δημιουργεί εμπόδια στην ανθρώπινη προσφορά που ισοδυναμεί με πηγή ζωής και βεβαίως να εντάσσεται στα πλαίσια που ορίζουν οι Συλλογικές Συμβάσεις και οι οδηγίες της επιχείρησης.

Δυστυχώς στην περίπτωσή μας αυτή, όχι μόνο δημιουργείται μία πολυδαίδαλη διαδικασία που εμποδίζει την εθελοντική αιμοδοσία, αλλά έρχεται και σε αντίθεση με την ΕΣΣΕ 1983 εδάφιο Ε § α4 που αφορά την χορήγηση των αιμοδοτικών αδειών.

Περισσότερα