ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΟΥΜΕ …ΑΡΑ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ

Είναι γνωστό, ότι η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ από την πρώτη στιγμή στάθηκε απέναντι στα κυβερνητικά σχέδια για την μείωση των αποδοχών του προσωπικού. Γιατί πέρα από τους εργασιακούς, κοινωνικούς, νομικούς και συνδικαλιστικούς λόγους, η ΔΕΗ είναι μια δημόσια επιχείρηση η οποία λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και οι συμβάσεις εργασίας μας είναι ιδιωτικού δικαίου. Απόδειξη αποτελεί και η εξαίρεση των μισθωμάτων από την περικοπή του 20% για τα δημόσια κτίρια (βλέπε Δελτίο Τύπου της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ της 11ης/10/2010).

Στα πλαίσια αυτά όχι μόνο συνταυτιζόμαστε με τον νομικό αγώνα της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ/ΚΗΕ, αλλά επιπρόσθετα εξετάζουμε με τον νομικό μας σύμβουλο την ενίσχυσή του με δικές μας προσφυγές. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να δεχθούμε την υπογραφή αίτησης-δήλωσης για διακανονισμό του ποσού των κρατήσεων μας που απορρέουν από την μείωση των αποδοχών μας, γιατί μια τέτοια αποδοχή και σύμφωνη γνώμη του προσωπικού εξασθενεί τα νομικά μας επιχειρήματα.

Συνακόλουθα καλούμε την Διοίκηση της ΔΕΗ να μη ζητά συναίνεση με το υπόψη έγγραφο (αίτηση-δήλωση) και η παρακράτηση των δώδεκα δόσεων να γίνει με δική της ευθύνη. Παράλληλα καλούμε τους συναδέλφους να μην υπογράψουν μέχρι νεοτέρας.

Σε αντίθετη περίπτωση, που η Διοίκηση προβεί σε εφάπαξ παρακράτηση, θα φέρει ακέραιη την ευθύνη και οι εκπρόσωποι της Διοίκησης, θα τεθούν αντιμέτωποι με τις έννομες συνέπειες των τελικών επιλογών τους.

Γραφείο Τύπου / ΕΔΟΠ-ΔΕΗ