Αρχείο: 3 Νοεμβρίου 2010

ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΟΥΜΕ …ΑΡΑ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ

Αναρτήθηκε από:

Είναι γνωστό, ότι η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ από την πρώτη στιγμή στάθηκε απέναντι στα κυβερνητικά σχέδια για την μείωση των αποδοχών του προσωπικού. Γιατί πέρα από τους εργασιακούς, κοινωνικούς, νομικούς και συνδικαλιστικούς λόγους, η ΔΕΗ είναι μια δημόσια επιχείρηση η οποία λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και οι συμβάσεις εργασίας μας είναι ιδιωτικού δικαίου. Απόδειξη αποτελεί και η εξαίρεση των μισθωμάτων από την περικοπή του 20% για τα δημόσια κτίρια (βλέπε Δελτίο Τύπου της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ της 11ης/10/2010).

Περισσότερα