ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ Υ2, Υ3

ΑΘΗΝΑ 20/1/09

Προς

ΙΚΑ/ΕΤΑΜ

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ

Είναι γνωστή η εκκρεμότητα του θέματος που αφορά την αναγνώριση του χρόνου απασχόλησης των μισθωτών, προ της ένταξής τους, ως συντάξιμος για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που παρείχαν στη ΔΕΗ. Δυστυχώς μέχρι σήμερα το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα με ευθύνη των αρμοδίων του ΟΑΠ.

Θυμίζουμε ότι η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ ανέδειξε αμέσως το θέμα, ενώ με εξώδικη πρόσκληση αλλά και με δυναμικές παρεμβάσεις στις συνεδριάσεις του Δ.Σ/ΟΑΠ απαίτησε να τακτοποιήσει το όλο θέμα. Η στάση μας αυτή ενεργοποίησε τις υπηρεσίες του ΟΑΠ και της ΔΕΗ, όπου συντάχθηκε γνωμοδότηση της ΔΑΝΠ με αριθμό 50157/ 14 Ιανουαρίου 2009 κάνοντας δεκτό το αίτημα των συναδέλφων μας, αφού κρίνει ότι η απασχόλησή τους στη ΔΕΗ θεωρείται εξαρτημένη εργασία και παρακαλεί για ενέργειες των ασφαλιστικών ταμείων, προκειμένου να αναγνωριστεί ο χρόνος απασχόλησης ως συντάξιμος.

Συνακόλουθα και μετά τα προαναφερόμενα καλούμε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων να προβούν στην αναγνώριση του χρόνου απασχόλησης στη ΔΕΗ, ως συντάξιμο.