Γράμμα ΕΔΟΠ/ΔΕΗ προς ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ

Ημερ. 21.10.2015

Προς

ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ

Στα πλαίσια υλοποίησης της Ε.Σ.Σ.Ε./2015 και σύμφωνα με την παρ.6 του εδαφίου Γ, σας ενημερώνουμε ότι η παρακράτηση των 70€ για τα μέλη μας θα γίνει σε δέκα (10) δόσεις.

Παρακαλούμε να εξαιρεθούν οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες εκτός ΔΕΗ – αποσπασμένοι.

Επίσης, περιπτώσεις που οι μισθωτοί δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση της κάρτας σίτισης και το δηλώνουν με προσωπικό τους έγγραφο, παρακαλούμε να εξαιρεθούν από την υπόψη παρακράτηση.

Η παρούσα επιστολή ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.

Για την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                             ΠΙΣΤΕΥΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ