Γράμμα ΕΔΟΠ/ΔΕΗ προς ΔΑΝΠΟ

Ημερ. 21.10.2015

Προς

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων

Στα πλαίσια υλοποίησης της Ε.Σ.Σ.Ε./2015 και σύμφωνα με την παρ.6 του εδαφίου Γ, σας ενημερώνουμε ότι η παρακράτηση των 70€ για τα μέλη μας θα γίνει σε δέκα (10) δόσεις.

Παρακαλούμε να εξαιρεθούν οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες εκτός ΔΕΗ – αποσπασμένοι – και ανήκουν στην 100 μισθολογική ομάδα.

Επίσης, περιπτώσεις που οι μισθωτοί δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση της κάρτας σίτισης και το δηλώνουν με προσωπικό τους έγγραφο, παρακαλούμε να εξαιρεθούν από την υπόψη παρακράτηση.

Η παρούσα επιστολή ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.

Για την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                             ΠΙΣΤΕΥΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ