Επιστολή προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε. Κύριο Αρθούρο Ζερβό

 

Προς

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε.

Κύριο Αρθούρο Ζερβό

  

Κύριε Πρόεδρε,

Βιώνουμε όλοι τα φαινόμενα της οικονομικής δυσπραγίας. Δυστυχώς από αυτόν τον κανόνα δεν εξαιρείται ούτε η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας η ΔΕΗ, όπου έχετε την τιμή να διοικείται και εμείς να εργαζόμαστε. 

Α. Στην προσπάθεια, κύριε Πρόεδρε, της περιστολής δαπανών πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το στεγαστικό πρόβλημα της ΔΕΗ, για το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει μία ενιαία στεγαστική πολιτική της επιχείρησης με αποτέλεσμα να ξοδεύονται αλόγιστα ποσά για ενοικίαση στεγαστικών χώρων για την λειτουργία των υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, μετά και την απόσχιση της μεταφοράς και τον  διαχωρισμό του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και εξ’αιτίας της αθρόας συνταξιοδότησης μισθωτών, παρατηρείται κυρίως στη στέγαση των κεντρικών υπηρεσιών αμέτρητα κενά γραφεία, ενώ ταυτόχρονα πληρώνονται τεράστια ποσά σε ενοίκια όπου στεγάζονται παρακείμενες υπηρεσίες της ΔΕΗ.

Γι’αυτό κύριε Πρόεδρε, απαιτείται η αρμόδια Γενική Διεύθυνση να καταγράψει τις υπηρεσίες που πληρώνουν ενοίκιο, καθώς και τον αριθμό του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές, προκειμένου να μεταφερθούν σε ένα χώρο, όπου σήμερα παρατηρούνται τεράστια κενά.

 

Β. Στην ίδια κατεύθυνση επίσης, πρέπει να κινηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ και στο ζήτημα που αφορά την χρήση οχημάτων του ομίλου ΔΕΗ.

Απαιτείται άμεση παρέμβαση προκειμένου να περιοριστεί η αλόγιστη χρήση των οχημάτων που σε πολλές περιπτώσεις δεν προκαλούν μόνο την κοινωνία της ΔΕΗ αλλά και την ευρύτερη, ιδιαιτέρως στις τοπικές κοινωνίες. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η επιχείρηση έχει εκδώσει την  73/2010 απόφαση, όπου περιγράφεται σαφώς η «πολιτική εταιρικών επιβατηγών οχημάτων ΔΕΗ Α.Ε.», αλλά υπάρχουν, όμως, πάρα πολλές περιπτώσεις που όχι μόνο δεν υπηρετείται η υπόψη οδηγία, αλλά κατά την άποψή μας, απαιτείται να αναθεωρηθεί εξ’ολοκλήρου η οδηγία ως προς την βέλτιστη χρήση αυτοκινήτων. 

Γνωρίζουμε όλοι πόσο κόστος λειτουργίας αντιστοιχεί για τη χρήση ενός αυτοκινήτου και ποιο το συνολικό κόστος για ένα τεράστιο στόλο που έχει η ΔΕΗ. Συνακόλουθα κύριε πρόεδρε, παρακαλούμε για άμεση κατάργηση των υπερβολών, σε σχέση με τη χρήση τους – ποιος, ποιοι τα χρησιμοποιούν και για ποιο λόγο – ώστε να μην βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση όλοι μας, να κόψουμε πάλι μισθούς, προκειμένου κάποιοι να απολαμβάνουν την άνεση της αποκλειστικής χρήσης του τροχοφόρου.  

 

 

 

 

Για την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                               ΠΙΣΤΕΥΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

 

 

Κοιν. : Γενικό Δ/ντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών/κ. Νικόλαο Αραβαντινό