Πολυϊατρεία ΔΕΗ

Προς Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε.

κύριο Παναγιωτάκη Εμμανουήλ

Θέμα : Πολυϊατρεία ΔΕΗ

Κύριε Πρόεδρε,

Η λειτουργική κατάσταση που υπάρχει στα πολυϊατρεία ΔΕΗ και κυρίως στο λεκανοπέδιο Αττικής είναι σε όλους μας γνωστή.

Πιο συγκεκριμένα η έλλειψη ιατρών και υλικών δημιουργεί ένα ζοφερό περιβάλλον, ενώ δεν θυμίζει σε τίποτα προηγούμενες εποχές, όπου η άριστη ασφαλιστική μας σχέση πρόκρινε τα καλύτερα αποτελέσματα στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Η σημερινή διαμορφωθείσα κατάσταση όχι μόνο δεν βοηθά στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, αλλά αντιθέτως σηματοδοτεί και ποια θα είναι η προοπτική των ιατρείων αυτών στο άμεσο μέλλον, με ότι αυτό συνεπάγεται για όλους εμάς.

Επιπλέον, στα πολυϊατρεία αυτά απασχολείται προσωπικό αποσπασμένο από τη ΔΕΗ το οποίο μετά την κατάργηση των προϊσταμένων βρίσκονται χωρίς οργανόγραμμα, χωρίς ιεραρχία εντελώς μετέωροι, χωρίς σημείο αναφοράς.

Η όλη εξέλιξη πέραν της δυσλειτουργίας που προκαλεί, δημιουργεί και μία επιπλέον ανασφάλεια στο προσωπικό, γεγονός που πρέπει να αλλάξει άμεσα προκειμένου να δώσουμε προοπτική στη λειτουργία των πολυϊατρείων στο διηνεκές.

Συνακόλουθα απαιτείται να ληφθούν πρωτοβουλίες, ώστε να διαμορφώσουμε μία βέλτιστη λειτουργία στον ευαίσθητο αυτό χώρο των πολυϊατρείων, όπως:

  • Οργανωτικό σχήμα το οποίο θα αποτυπώνει την υπάρχουσα κατάσταση των πολυϊατρείων σε όλη την Ελλάδα και θα δίνει λύσεις, τόσο στην λειτουργία τους όσο και στους συναδέλφους που τα στελεχώνουν.
  • Την δημιουργία ενός πολυϊατρείου στην Αττική.
  • Παρεμβάσεις για νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να θεσπιστούν, όπου απαιτείται, τα παραπάνω.

Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ γνωρίζοντας, τόσα χρόνια, πλήρως την διαμορφωθείσα κατάσταση είναι στη διάθεσή σας, προκειμένου να δοθεί οριστική λύση.

Αναμένουμε δικές σας ενέργειες.

Για την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                               ΠΙΣΤΕΥΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ