Γράμμα ΕΔΟΠ/ΔΕΗ προς Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε.

Αθήνα 20/10/2015

Προς

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε.

κύριο Παναγιωτάκη Εμμανουήλ

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Είναι γενικά παραδεκτό, ότι ως χώρα βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις εξ΄ αιτίας της οικονομικής κρίσης και των φαινομένων της οικονομικής δυσπραγίας, που ταλαιπωρούν τον χειμαζόμενο ελληνικό λαό.

Είναι επίσης φυσικό επακόλουθο,  τα  αποτέλεσμα της υφεσιακής αυτής κρίσης να προκαλούν, πέραν όλων των άλλων, την ανασφάλεια του σήμερα και την αβεβαιότητα του αύριο στους εργαζόμενους και ιδιαίτερα στο διοικητικό προσωπικό της ΔΕΗ που εκπροσωπούμε, το οποίο ως γνωστό αμείβεται χαμηλόμισθα.

Η εντεινόμενη οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τις επιταγές των δανειστών είναι πολύ πιθανόν να μας οδηγήσουν σε νέες περικοπές μισθών, παρά τις μεγάλες μειώσεις που υποστήκαμε το 2011, προκαλώντας για άλλη μία φορά οικονομική ασφυξία στους συναδέλφους μας στον όμιλο ΔΕΗ.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε, ότι στο πλαίσιο συμμόρφωσης της επιχείρησης με την καθιέρωση του άρθρου 31 παρ.5 του Ν.4024/2011, η τυχόν διαπιστούμενη ανά μήνα απόκλιση του μισθολογίου από το 65% του μέσου μηνιαίου μισθού, θα αποκαθίσταται με ανάλογες μειώσεις που θα πραγματοποιούνται το αργότερο εντός των δύο επομένων μηνών.

Σε περίπτωση επομένως, υπέρβασης του 65% του συνόλου της μισθολογικής δαπάνης, ζητάμε με την υπογραφή της συμπληρωματικής Ε.Σ.Σ.Ε. να προστατευτούν ο βασικός μισθός, τα τακτικά επιδόματα καθώς και η διατήρηση των μισθολογικών προαγωγών που καταβάλλονται σε σταθερή βάση ανά κατηγορία και ειδικότητα του μισθωτού και προβλέπονται από τον ΚΚΠ/ΔΕΗ ή τις ισχύουσες Ε.Σ.Σ.Ε. προσωπικού ΔΕΗ.

Για την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                               ΠΙΣΤΕΥΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ