ΓΡΑΜΜΑ ΕΔΟΠ ΔΕΗ προς ΔΕΔΔΗΕ

Πρωτ.

Αθήνα 7/4/2021

Προς

Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ

κύριο Μάνο Αναστάσιο

 

Αξιότιμε κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Παρατηρείται, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, οι υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ να καταστρατηγούν την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του έτους 2018, σε σχέση με την ημερήσια αποζημίωση της πρώτης γραμμής.

Πιο συγκεκριμένα, η υπόψη σύμβαση στις Γενικές ρυθμίσεις της παραγράφου 4 αναφέρει ότι «χορηγείται ημερήσιο επίδομα μέχρι πέντε (5) ευρώ, για κάθε μέρα πραγματικής απασχόλησης (φυσική παρουσία) στους απασχολούμενους αποκλειστικά με την κατά πρόσωπο εξυπηρέτηση (front office), στις υπηρεσιακές μονάδες των Διευθύνσεων περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ»!!!

Δυστυχώς παρά την ξεκάθαρη διατύπωση της Σ.Σ.Ε, εκ των υστέρων παρουσιάστηκαν  φαινόμενα καταστρατήγησης του προαναφερόμενου όρου της Σ.Σ.Ε, με αποτέλεσμα να προκύπτουν αδικίες, αλλά και εύλογες ανησυχίες στο προσωπικό που απασχολείται σε αυτούς τους εργασιακούς χώρους, ώστε σε πολλές περιπτώσεις να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, σας καλούμε να δώσετε λύση στο υπόψη θέμα που προέκυψε, ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών αλλιώς είμαστε αναγκασμένοι να προβούμε σε κάθε νόμιμο μέσο, προκειμένου να γίνει πιστή εφαρμογή της Σ.Σ.Ε/2018.

Για την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                             ΠΙΣΤΕΥΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ