ΤΡΙΕΤΗΣ Σ.Σ.Ε

Υπογράφηκε χθές, μεταξύ της Διοίκησης της ΔΕΗ και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, η τριετής Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Μία σύμβαση, όπου η διαδικασία της κράτησε για αρκετό διάστημα, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο σκληρών διαπραγματεύσεων με την ομάδα διαπραγμάτευσης της επιχείρησης, αλλά και αντεγκλήσεων μεταξύ των συλλόγων στους κόλπους της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.

Η υπογραφή της Σ.Σ.Ε, σε αυτή τη χρονική συγκυρία ήταν μία αναγκαιότητα, αφού αποφεύγουμε την μετενέργεια που οδηγεί στο βασικό μισθό, αλλά θεσμοθετεί και κάποιους κανόνες λειτουργίας στους κόλπους της επιχείρησης, οι οποίοι ως γνωστό με τον «μνημονιακό νόμο» έχουν καταργηθεί με αποτέλεσμα να μην έχουμε ΚΚΠ-ΔΕΗ και  μονιμότητα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι για το τελευταίο ορίστηκαν προϋποθέσεις και κανόνες, ώστε να εμποδίζουν αυθαιρεσίες του Διευθυντικού Δικαιώματος.  

Επιπλέον, με την απόφαση  134/29.5.12, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, η οποία αποτελεί μέρος της σύμβασης, καθορίστηκε ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται οι μειώσεις, καθώς και ο βασικός μισθός των Μ.Κ., μετά τις περικοπές που έχουμε μέχρι σήμερα, ώστε οι δαπάνες μισθοδοσίας να παραμένουν στο 65% τους έτους 2009.

Ακόμη θεσπίστηκε διάταξη, όπου δεσμεύονται τα δύο μέρη εντός τεσσάρων (4) μηνών, να αναμορφώσουν τα ειδικά επιδόματα (χαρακτηρισμός) σε σχέση με την θέση εργασίας που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, την φύση θέσεως εργασίας και την επικινδυνότητα, χωρίς μεταβολή της συνολικής δαπάνης.

Σε σχέση με τις μεταθέσεις – αποσπάσεις, μισθωτών θα οριστεί η διαδικασία, μετά από μελέτη που θα υλοποιήσει η επιτροπή, όπου θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.

ΥΓ. Σε σχέση με την αναστάτωση που προκλήθηκε από ένα Δελτίο Τύπου, που κυκλοφόρησε, όχι από εμάς, αλλά από άλλους οι οποίοι τρέχουν να προφθάσουν χωρίς να γνωρίζουν τι κακό κάνουν, όπως γράφουν… δηλώνουμε ότι: ο καθορισμός του μισθού των μισθολογικών κλιμακίων αφορά τις μειώσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, χωρίς να σημαίνει ότι θα έχουμε νέες μειώσεις. Δυστυχώς, την διευκρίνιση αυτή την τσιγκουνεύτηκαν προκαλώντας «σεισμό», στους εργασιακούς χώρους.