Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΑΣ

Με Δελτίο Τύπου – 17/1/2011 – η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, έκανε γνωστές τις απόψεις της σε σχέση με τον διαχωρισμό – μεταφορά, διανομή – ενώ ταυτόχρονα τις κατέθεσε και προφορικά στην αρμόδια ιεραρχία της ΔΕΗ.

         Παράλληλα βρίσκεται στους χώρους δουλειάς και ενημερώνει το προσωπικό για τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στη ΔΕΗ και μας αφορούν όλους, αφού κάθε ενέργεια και πράξη σήμερα, προσδιορίζει το μέλλον της ΔΕΗ, αλλά και το δικό μας Αύριο. Στόχος μας πρέπει να είναι μία βιώσιμη ΔΕΗ – Μητρική, θυγατρικές – στο Διηνεκές.

Στα πλαίσια αυτά διαφωνήσαμε με τις βεβιασμένες ενέργειες των αρμοδίων που οδηγούσαν :

  • Χωρίς σχέδιο
  • Χωρίς πόνημα
  • Χωρίς οργανόγραμμα,

 στην δημιουργία θυγατρικών εταιρειών, εντελώς πρόχειρα, ενώ στην περίπτωση της Διανομής είναι βέβαιο ότι μπορεί να υπάρξει ένα στάδιο μετάβασης, 1-2 χρόνια όπου                             με την θέσπιση των υπηρεσιακών-κοινωνικών κριτηρίων, όπως :   

-Η επιθυμία του προσωπικού

-Αντικείμενο Απασχόλησης

-Η οικογενειακή και υπηρεσιακή του κατάσταση, όπου θα διασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση του προσωπικού χωρίς διακρίσεις.

Κρίνεται επίσης αναγκαία η σύσταση επιτροπών, όπου θα εξετάσει τα προαναφερόμενα αλλά θα διασφαλίσει και την ανάλογη ισορροπία μεταξύ των κατηγοριών, χωρίς να εξαιρούνται τα υπηρεσιακά στελέχη.

 

        Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ δεσμεύεται να παρακολουθεί το όλο ζήτημα και να παρεμβαίνει στην προοπτική διασφάλισης τόσο της βιωσιμότητας της επιχείρησης μητρικής -θυγατρικών αύριο, αλλά και στην διατήρηση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων και των εργασιακών μας σχέσεων.

 

        Ως εκ τούτου το υπηρεσιακό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης είναι προϊόν των δικών μας ενεργειών και παρεμβάσεων στα επίπεδα διοίκησης, γεγονός που δικαιώνει την προσπάθειά μας, αλλά και την αταλάντευτη στάση μας για το σοβαρό αυτό ζήτημα.

 

        Δηλώνουμε ότι θα δώσουμε την δέουσα προσοχή για την ομαλή έκβαση και πιστή εφαρμογή του δύσκολου αυτού εγχειρήματος, εκ του σύνεγγυς, σε σχέση με την υλοποίηση του από τους Διευθυντές Β.Ο.Κ.  αλλά και την Διαμόρφωση του Νόμου, ο οποίος συντάσσεται στο αρμόδιο υπουργείο.

 

 

Γραφείο Τύπου

ΕΔΟΠ-ΔΕΗ