ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κλιμάκιο της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές του ΠΥΡΓΟΥ και της ΠΑΤΡΑΣ που υπέστησαν ζημιές από τον πρόσφατο σεισμό.

Διαπιστώθηκε ότι το κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΔΕΗ στην Κ. ΑΧΑΪΑ κρίθηκε ακατάλληλο από αρμόδιο κλιμάκιο της Νομαρχίας, ενώ για το κτίριο των ΛΕΧΑΙΝΩΝ απαιτείται επανέλεγχος για την καταλληλότητά του.

Το κλιμάκιο της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, ζήτησε από τους Δ/ντές των περιοχών να καλέσουν αρμόδιο μηχανικό από την ΔΥΣ προκειμένου να ελεγχθούν όλα τα κτίρια της ΔΕΗ στις πληγείσες περιοχές.

Επιπρόσθετα καλούμε τη Διοίκηση της ΔΕΗ να δείξει την αμέριστη συμπαράσταση της, χορηγώντας έκτακτο βοήθημα στους συναδέλφους που υπέστησαν ανάλογες ζημιές στις κατοικίες τους, εξ αιτίας του σεισμού.

Επιπλέον αξίζει να αναφέρουμε ότι, η αναζήτηση νέων κτιρίων για την στέγαση των υπηρεσιών εμπορίας και δικτύου πρέπει να γίνεται με συντονισμό των υπηρεσιών, προκειμένου να υπηρετείται το γενικότερο συμφέρον της ΔΕΗ αλλά και του καταναλωτή.

Δυστυχώς παρατηρείται τελευταία, ο κτιριακός διαχωρισμός εμπορίας-δικτύου (συνέβη και στη ΠΑΤΡΑ) με αποτέλεσμα να χρεώνεται η ΔΕΗ με επιπλέον κόστη ενοικιοστασίων, αλλά και οι καταναλωτές να ταλαιπωρούνται.

Καλούμε τη Διοίκηση της ΔΕΗ να μην επιτρέψει μια τέτοια τακτική γιατί, η ΔΕΗ είναι μία, ενιαία και οι Δ/ντές που ακολουθούν αυτή την διασπαστική πολιτική θα καταγγέλλονται αλλά και θα απολογούνται.