ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ

  ΔΥΝΑΜΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΤΗΣ  ΕΔΟΠ
 

Πριν την συνεδρίαση του Δ.Σ της ΔΕΗ στις 10-2-2009 πληροφορηθήκαμε ότι κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα στις δαπάνες προσωπικού για την εμπορία, παρουσιάζεται μείωση που προκύπτει από μείωση θέσεων εργασίας.

ΑΜΕΣΩΣ κινητοποιήθηκε η ΕΔΟΠ μαζί με στελέχη της ΕΔΟΠ από το Δ.Σ της ΓΕΝΟΠ, όπου μετέβησαν στο γραφείο του Γ. Δ/ντή Εμπορίας κυρίου ΠΟΣΕΙΔΩΝ, προκειμένου να ενημερωθούμε.

Πράγματι μας επιβεβαίωσε ότι μπορεί να μειωθούν κατά 45 οι θέσεις εργασίας, για μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων  και θα ενημερώσει το συμβούλιο προφορικά.

Στη συνέχεια τάχιστα προσήλθαμε στην αίθουσα συνεδρίασης του Δ.Σ και λίγο πριν αρχίσει η συνεδρίαση συναντηθήκαμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ παρουσία του Γ.Δ/ντή Εμπορίας, όπου ετέθησαν τα εξής: 

  • Με ποια μελέτη οδηγούμαστε στην μείωση θέσεων εργασίας;
  • Αν, όντως υπάρχει πλεονάζων προσωπικό γιατί ενέκριναν την πρόσληψη 150 θέσεων διοικητικού προσωπικού στην Εμπορία με οκτάμηνο;
  • Γιατί δεν τηρήθηκε η εντολή του Διευθύνοντος Συμβούλου – μετά από αίτημα της ΕΔΟΠ – για καταγραφή των αναγκών στα πρακτορεία πελατών, προκειμένου να οδηγηθούμε σε προσλήψεις προσωπικού;

Σε αυτά τα ερωτήματα ο Δ/νων Σύμβουλος δήλωσε πως στο Συμβούλιο δεν πρόκειται να συζητηθεί θέμα προσωπικού, ενώ έδωσε και πάλι εντολή να γίνει ουσιαστική καταγραφή των αναγκών αυτή τη φορά.

Συνακόλουθα θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι αρμόδιοι της Εμπορίας με αίσθημα ευθύνης αυτή τη φορά να σεβαστούν τους καταναλωτές, την Επιχείρηση, το προσωπικό που αγόγγυστα προσπαθεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες τη καθημερινότητας, και δεν θα αγνοήσουν την εντολή του Δ/ντος Συμβούλου.