ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΘΗΝΑ   23/1/09

Προς

ΙΚΑ/ΕΤΑΜ

Σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής μας που αφορούσε το ίδιο θέμα συμπληρωματικά αναφέρουμε τα εξής:

Στο έγγραφό μας επισημάναμε την θετική γνωμοδότηση της ΔΑΝΠ, για την αναγνώριση χρόνου απασχόλησης στη ΔΕΗ ως συντάξιμος για τις περιπτώσεις των κατηγοριών Υ2 και Υ3.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι στην περίπτωση των παραπάνω κατηγοριών υπάρχουν και άλλες κατηγορίες που εμπίπτουν στην παραπάνω γνωμοδότηση.

Γι αυτό σας καλούμε να προβείτε σε ενέργειες που θα αφορούν όλους που επιθυμούν την αναγνώριση χρόνου.