ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥ

Με πρωτοβουλία της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ δόθηκε ΛΥΣΗ από την Ελληνική Δικαιοσύνη για την άρση χρόνιων αδικιών που ταλανίζουν το προσωπικό, με ευθύνη της Διοίκησης της ΔΕΗ.

Πιο συγκεκριμένα μετά την άρνηση της Διοίκησης να προάγει μισθολογικά τους συναδέλφους της ΓΥ στα τυπικά τους προσόντα – απόφοιτοι Λυκείου –  δηλαδή να έχουν την ίδια εξέλιξη με τους ΔΟ2, η  ΕΔΟΠ/ΔΕΗ ξεκίνησε Δικαστικό αγώνα και ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ για περίπτωση που αφορούσε συναδέλφους μας της Ειδικότητας ΓΥ3/Β – Προσωπικό Ασφαλείας.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για όλες τις περιπτώσεις των ΓΥ που έχουν Απολυτήριο Λυκείου και δεν έχουν την ίδια μισθολογική εξέλιξη στο εισαγωγικό και το τερματικό κλιμάκιο με τους συναδέλφους της ΔΟ2.

Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ από την πρώτη στιγμή στήριξε και στηρίζει το δίκαιο αυτό αίτημα των συναδέλφων φυλάκων αισθάνεται δικαιωμένη και καλεί  όλους του συναδέλφους που ανήκουν στην Κατηγορία ΓΥ και είναι απόφοιτοι Λυκείου να επικοινωνήσουν μαζί μας ώστε να συντονιστεί από κοινού και αποτελεσματικά η περαιτέρω δράση μας.  

Επιπλέον καλούμε τη Διοίκηση της ΔΕΗ να πάρει πρωτοβουλίες και να δώσει λύση στο πρόβλημα σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου που δικαιώνει τους συναδέλφους μας φύλακες για να μην οδηγηθούμε σε ατέρμονους δικαστικούς αγώνες.