ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Μείζον θέμα δημιουργείται με το απαγορευτικό που έχει επιβάλλει η Διοίκηση για τον διοικητικό κόσμο στη ΔΕΗ και αφορά την απασχόληση του Σαββατοκύριακου.

Η παγιοποίηση της κατάστασης αυτής έχει φέρει τους συναδέλφους μας διοικητικούς στα όριά τους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η στάση των Διευθυντών είναι προκλητική και εχθρική απέναντι στους Διοικητικούς, ιδιαιτέρως μετά τις εξαγγελίες της Διοίκησης για περιστολή δαπανών και εξοικονόμηση πόρων.
Γι'αυτό ζητάμε ίση μεταχείριση και Δικαιοσύνη. ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ να επανεξετάσει την στάση της και οι Διευθυντές να δώσουν όπου χρειάζεται και στους Διοικητικούς το δικαίωμα της εργασίας του ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που προκαλούν, άλλοι δηλαδή να δουλεύουν ασταμάτητα και άλλοι καθόλου!!!!!!

                                                                             ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ.