ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ

Το προσωπικό ασφαλείας για την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ αποτελεί μια ειδική κατηγορία, ενώ η προσφορά του για την φύλαξη των εγκαταστάσεων στην ιστορική διαδρομή της επιχείρησης είναι μεγάλη.

       Απόδειξη αποτελούν οι απώλειες υλικών που έχει υποστεί η επιχείρηση τα τελευταία χρόνια εξ αιτίας των κλοπών και δολιοφθορών που δρουν ανεξέλεγκτα, αφού είναι γνωστό ότι η φύλαξη έχει παραδοθεί σε ιδιωτικές εταιρίες SECURITY οι οποίες δεν κάνουν καλά την δουλειά τους.

       Ως εκ τούτου, η ενίσχυση της φύλαξης με δικό μας προσωπικό παραμένει αδήριτη ανάγκη και σε συνδυασμό με την ενίσχυση σύγχρονων μέσων οι εγκαταστάσεις της ΔΕΗ μπορεί να γίνουν πιο ασφαλείς σε όφελος όλων.

       Αυτό απαιτεί αναθεώρηση της πολιτικής που ακολουθεί η Δ/κηση της ΔΕΗ απέναντι στην φύλαξη και συνεργασία με το αντιπροσωπευτικό σωματείο που είναι η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, αλλά και με τα άλλα σωματεία που έχουν ως μέλη τους φυλακτικό προσωπικό, να σχεδιάσουμε από κοινού ένα αποτελεσματικό σύστημα φύλαξης σε όλη την Επικράτεια.

       Δυστυχώς, όμως, η προκλητική και απαξιωτική συμπεριφορά του προέδρου της επιτροπής και Δ/ντή οργάνωσης κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ, ακόμη και σήμερα, προκαλεί αφού επιλέγει μυστικές συναντήσεις με άλλα σωματεία, μη αντιπροσωπευτικά της κατηγορίας του φυλακτικού προσωπικού ΓΥ3/Β, ώστε να αποφασίσουν μέτρα  χωρίς την δική μας γνώμη.

        Παρά ταύτα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τις δικές μας ξεκάθαρες θέσεις-προτάσεις για την φύλαξη των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, επιχειρώντας να αποκρυπτογραφήσουμε το ασαφές έγγραφο με αρ. ΔΟ-21/25-1-2008 του προέδρου της επιτροπής, με γνώμονα πάντα την προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων μας φυλάκων.

       Βασική προϋπόθεση και κυρίαρχο στοιχείο για τις προτάσεις μας είναι ο παράγων «ΑΝΘΡΩΠΟΣ»  του υπάρχοντος ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

       Με αφετηρία αυτόν τον παράγοντα, θεωρούμε ότι η γενικότερη λειτουργία της φύλαξης των εγκαταστάσεων της επιχείρησης είναι απολύτως αναγκαίο να αναβαθμισθεί, πλαισιούμενη και με  σύγχρονα συστήματα ασφαλείας.

       Υπενθυμίζουμε ότι η λήψη μέτρων για την φύλαξη έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί την περίοδο της αναδιοργάνωσης της ΔΕΗ το 2001, σε ΒΕΜ (Βασικές Επιχειρησιακές Μονάδες).

       Τότε συντελέσθηκε το μεγαλύτερο «έγκλημα» για τον ΤΑΕ/ΔΕΗ, με την περιβόητη διάσπαση του στις ΒΕΜ, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για την εισροή στη φύλαξη ιδιωτικών Εταιριών (SECURITY), παραβιάζοντας κατάφορα ακόμα και την υπάρχουσα νομοθεσία (Ν. 1339/83 αρ. 19 – Ν.1590/86 αρ. 19 – ν. 1484/84 αρ. 19).

       Ένα καθεστώς που ισχύει ακόμα και σήμερα και επιφέρει  απώλειες πολλών εκατομμυρίων ΕΥΡΩ για την επιχείρηση ενώ παρέχονται ανύπαρκτες υπηρεσίες φύλαξης εκ μέρους των ιδιωτικών εταιριών !!!!

         Εάν από την περίοδο του 2001 είχε δημιουργηθεί Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ τώρα δεν θα είχε νόημα η σύσταση της συγκεκριμένης επιτροπής και η επιχείρηση θα είχε εξοικονομήσει πολλά εκατομμύρια ΕΥΡΩ που σπαταλήθηκαν χωρίς προγραμματισμό και έλεγχο σε ιδιωτικές εταιρίες και ηλεκτρονικά συστήματα φύλαξης !!! Το σπουδαιότερο θα διέθετε αμιγώς το δικό της οργανωμένο και εκπαιδευόμενο προσωπικό ασφαλείας.

       Σήμερα αποφάσισε η διοίκηση την δημιουργία της επιτροπής χωρίς όμως να ζητήσει την συμμετοχή εκπροσώπου εργαζομένων από την Ομοσπονδία . Άραγε γιατί;

       Παρά ταύτα η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, έχοντας πίστη για την αναγκαιότητα της φύλαξης με κάθε παρρησία προς τα μέλη του φυλακτικού προσωπικού της επιχείρησης καταθέτει τις δικές της προτάσεις-θέσεις:

 

 1. Κατοχύρωση και αναγνώριση της ειδικότητας του προσωπικού ασφαλείας ως ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.

 

2.       Αναβάθμιση της κατηγορίας ΓΥ3/Β  σε ανώτερη κατηγορία με άνοιγμα των εισαγωγικών και τερματικών κλιμακίων.

         

3.       Άμεση καταγραφή όλων των φυλακτικών σημείων της επιχείρησης σε οργανικές θέσεις εργασίας και επαναπροσδιορισμός αυτών, όπου χρειάζεται. Καταγραφή ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό. ΑΜΕΣΗ προκήρυξη προσλήψεων. Εφαρμογή δια βίου επιδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων φύλαξης στο προσωπικό ασφαλείας, ώστε να επιτύχουμε πέραν των άλλων και το μικρότερο δυνατό κόστος για την επιχείρηση. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ όλων των ιδιωτικών εταιριών (SECURITY).

         

4.       Δημιουργία Δ/νσης ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ σε επίπεδο ΒΟΚ, για όλη την επικράτεια, όπου θα συμπεριλάβει το υπάρχον, αλλά και νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό ασφαλείας Διοικητικά, Οικονομικά και Λειτουργικά και όχι όπως προτείνει η επιτροπή (κατακερματίζοντας διοικητικά το προσωπικό).

         

5.       Χορήγηση όλου του επιδόματος (40%) στους σταθμούς παραγωγής όλης της κατηγορίας των ΓΥ.      

     Τέλος ας μας απαντήσει ο πρόεδρος της επιτροπής βάση ποιας οικονομοτεχνικής μελέτης προτείνει την συγκεκριμένη αναδιοργάνωση της φύλαξης και ποιο είναι το κόστος;

     Αυτές είναι οι θέσεις μας και δεν τις διαπραγματευόμαστε, γιατί θεωρούμε ότι είναι για το καλό της επιχείρησης και του φυλακτικού προσωπικού αυτής. Με αρωγό την Ομοσπονδία μας θα ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ για να τις ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ.