ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Πρωτ. 44
ΑΘΗΝΑ 4/5/09

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Της Πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ – ΕΔΟΠ/ΔΕΗ που εδρεύει στην Αθήνα, Στουρνάρη 73-75 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ

κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Κοινοποίηση

1. Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης

κα Τζαννέτου Ειρήνη

2. Γενικό Διευθυντή Εμπορίας

κ. Ποσειδών Χρήστο

3. Γενικό Διευθυντή Διανομής

κ. Λαθούρη Δημήτριο

4. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Όπως, επανειλημμένα σας έχουμε αναφέρει τόσο εγγράφως όσο και προφορικώς με παραστάσεις εκπροσώπων της Διοίκησης της Ένωσής μας, δυστυχώς μέχρι και σήμερα με αποκλειστική ευθύνη της Διοίκησης της Επιχείρησης παραμένουν άλυτα πλήθος κρίσιμων ζητημάτων που θίγουν άμεσα τους μισθωτούς-μέλη μας αλλά και την λειτουργία της Επιχείρησης και την καθημερινή εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα:

1. Είμαστε ριζικά αντίθετοι με την πολιτική συρρίκνωσης των Πρακτορείων Πελατών σε όλη την χώρα. Ιδιαίτερα δε όταν θίγονται κοινωνικά ευαίσθητες περιοχές και ακριτικά νησιά.

2. Κρίνουμε αναγκαία την προοπτική να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την πετυχημένη παρουσία της Επιχείρησης στο έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, να προκηρυχθούν άμεσα νέες θέσεις εργασίας Διοικητικού Προσωπικού ιδίως για την πρώτη γραμμή. Έχουμε δυστυχώς υπόψη μας το θλιβερό προηγούμενο ότι στον υπό εξέλιξη Διαγωνισμό που εκκρεμεί για μεγάλο χρονικό διάστημα προκηρύχθηκαν μόλις 120 θέσεις ΔΟ2. Όπως δε έχουμε πληροφορηθεί και σε δεύτερο Διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί η Επιχείρηση δεν θα συμπεριλάβει ούτε μία θέση ΔΟ2 (!).

3. Δεν λαμβάνονται μέτρα προστασίας και φύλαξης των χώρων των Πρακτορείων για τους συναδέλφους που απασχολούνται στα Ταμεία. Στις περιπτώσεις δε μεταφοράς χρημάτων δεν ανατίθενται – στις περιπτώσεις που υπάρχει η δυνατότητα – σε εταιρείες χρηματαποστολών με συνέπεια να εκτίθενται καθημερινά σε προφανή κίνδυνο η ζωή των συναδέλφων. Σας τονίζουμε ότι σε όσες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα να ανατεθεί η μεταφορά χρημάτων σε εταιρείες χρηματαποστολών, έχουμε καλέσει τα μέλη μας να μην συμμετέχουν πλέον σε καμιά μεταφορά χρημάτων.

4. Για τους συναδέλφους της πρώτης γραμμής προτείνουμε την χορήγηση πρόσθετης αμοιβής, ιδιαιτέρως δε σε εκείνες τις υπηρεσιακές μονάδες που αφορούν την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, όπου η πίεση του πελάτη εξ αιτίας της έλλειψης προσωπικού είναι μεγάλη.

Τέλος, σε περίπτωση μη άμεσης δρομολόγησης λύσεων για τα πιο πάνω ζητήματα, σας δηλώνουμε ότι θα προβούμε προς διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών μας, σε συλλογικές μορφές διεκδίκησης λύσεων που θα είναι δυσάρεστες τόσο για την Επιχείρηση όσο  και για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Για την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                            ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ