Αρχείο: 1 Νοεμβρίου 2010

ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αναρτήθηκε από:

Με προηγούμενο Δελτίου Τύπου – στις 8/2/2010 – αναδείξαμε την αδικία που υφίστανται τόσα χρόνια οι συνάδελφοί μας οι οποίοι είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Τεχνικού Λυκείου και η μισθολογική τους προαγωγή δεν είχε την ίδια εξέλιξη με τους απόφοιτους Γενικού Λυκείου, αφού είχαν καταληκτικό το 3 μισθολογικό κλιμάκιο και όχι το 1Α και  εισαγωγικό το 11 Μ.Κ.  και όχι το 10 Μ.Κ.

Έτσι, λοιπόν, με παρέμβαση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ οι περιπτώσεις αυτές είχαν αίσιο τέλος αφού θα δοθεί σε όλους η προώθηση κατά ένα Μ.Κ. αλλά θα έχουν και καταληκτικό το κλιμάκιο που αντιστοιχεί στους απόφοιτους Γενικού Λυκείου.

Περισσότερα