Αρχείο: 3 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα ΕΔΟΠ/ΔΕΗ προς ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ

Αναρτήθηκε από:

Ημερ. 21.10.2015

Προς

ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ

Στα πλαίσια υλοποίησης της Ε.Σ.Σ.Ε./2015 και σύμφωνα με την παρ.6 του εδαφίου Γ, σας ενημερώνουμε ότι η παρακράτηση των 70€ για τα μέλη μας θα γίνει σε δέκα (10) δόσεις. Περισσότερα

Γράμμα ΕΔΟΠ/ΔΕΗ προς Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/ΔΕΔΔΗΕ

Αναρτήθηκε από:

Ημερ. 21.10.2015

Προς

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/ΔΕΔΔΗΕ

Στα πλαίσια υλοποίησης της Ε.Σ.Σ.Ε./2015 και σύμφωνα με την παρ.6 του εδαφίου Γ, σας ενημερώνουμε ότι η παρακράτηση των 70€ για τα μέλη μας θα γίνει σε δέκα (10) δόσεις.  Περισσότερα

Γράμμα ΕΔΟΠ/ΔΕΗ προς ΔΑΝΠΟ

Αναρτήθηκε από:

Ημερ. 21.10.2015

Προς

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων

Στα πλαίσια υλοποίησης της Ε.Σ.Σ.Ε./2015 και σύμφωνα με την παρ.6 του εδαφίου Γ, σας ενημερώνουμε ότι η παρακράτηση των 70€ για τα μέλη μας θα γίνει σε δέκα (10) δόσεις. Περισσότερα

Γράμμα ΕΔΟΠ/ΔΕΗ προς Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε.

Αναρτήθηκε από:

Αθήνα 20/10/2015

Προς

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε.

κύριο Παναγιωτάκη Εμμανουήλ

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Είναι γενικά παραδεκτό, ότι ως χώρα βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις εξ΄ αιτίας της οικονομικής κρίσης και των φαινομένων της οικονομικής δυσπραγίας, που ταλαιπωρούν τον χειμαζόμενο ελληνικό λαό. Περισσότερα