ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με τον κανονισμό της ΔΕΗ, οι συναδέλφισσες που προσλαμβάνονται ως ΔΟ2/Γ (Δακτυλογράφοι), μετά την οκταετή άσκηση των καθηκόντων τους και εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα, μπορούν να κάνουν αλλαγή ειδικότητας στην ίδια κατηγορία που ανήκουν, δηλαδή σε ΔΟ2/Α.

        Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται οι ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσιακή μονάδα που εργάζονται και στην συνέχεια τα αρμόδια Β.Ο.Κ. να κάνουν την προβλεπόμενη αλλαγή.

        Καλούμε τις συναδέλφισσες που επιθυμούν την προαναφερόμενη αλλαγή ειδικότητας, να υποβάλουν άμεσα αίτηση για το σκοπό αυτό.