ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΛ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 26-27/4/2017

Προς τις Τοπικές

Εφορευτικές Επιτροπές

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε ότι αφορά τις διαδικασίες των εκλογών του Συλλόγου μας στις 26/4/2017 και 27/4/2017 σας υπενθυμίζουμε τα εξής :

 

  1. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις μελών που σας εστάλησαν από την ΚΕΦΕΠ και είναι επικυρωμένες από το Προεδρείο του Συλλόγου.
  2. Οι έχοντες δικαίωμα ψήφου πρέπει να προσκομίσουν το βιβλιάριο ασθένειας ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Όπου η εκλογική διαδικασία διαρκέσει δύο (2) ημέρες οι εκλογές θα γίνουν στις 26/4/17 και στις 27/4/17,ενώ όπου διαρκέσει μία (1) ημέρα οι εκλογές θα γίνουν στις 27/4/17.
  4. Η ώρα λήξης των εκλογών είναι στην κρίση της εφορευτικής επιτροπής οπωσδήποτε όμως δεν θα λήξουν πριν τις 15:00.
  5. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή θα προβεί στην καταμέτρηση των φακέλων καταγράφοντας μόνο τη δύναμη των παρατάξεων. Η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των οργάνων (Δ.Σ., Εξελεγκτική, Πειθαρχικό, Ομοσπονδία), θα γίνει από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στην Αθήνα.
  6. Η κατάσταση ψηφισάντων θα είναι σε τρία (3) αντίγραφα. Το πρώτο θα σταλεί στο τοπικό πρωτοδικείο. Το δεύτερο μαζί όμως με την βεβαίωση του Δικαστικού Αντιπροσώπου για τους εκλεγμένους στο Δ.Σ. της Τοπ. Ένωσης και στο εργατικό κέντρο και αντίγραφο μητρώου μελών θα δοθούν στο τοπικό εργατικό κέντρο. Το τρίτο αντίγραφο μαζί με όλο το υπόλοιπο εκλογικό υλικό αφού συσκευαστούν να σταλούν το ταχύτερο με συστημένο δέμα στον πρόεδρο της ΚΕΦΕΠ (Στουρνάρη 73-75, Αθήνα Τ.Κ. 104 32).
  7. Τα ψηφοδέλτια για ανάδειξη του Δ.Σ. της Τοπικής Ένωσης και για αντιπροσώπους στο Εργατικό Κέντρο θα τυπωθούν με ευθύνη της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Για την ΚΕΦΕΠ

 

 

Ο Προεδρεύων                                                        Τα Μέλη

 

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                   σπυροπουλος β.

δρακος γ.

τοπιντζης ε. ε.                .