ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΔΟΠ ΔΕΗ

25/1/2018

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΔΟΠ ΔΕΗ

Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, κατά την διαδικασία διαπραγμάτευσης για την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2018,  κατέθεσε  τα παρακάτω αιτήματα:

  • Άμεση εφαρμογή της παραγράφου 2 κεφάλαιο Γ’ της ΕΣΣΕ/2015.
  • Απαλοιφή της περικοπής 35% των μισθωτών που απασχολούνται στα καθήκοντα του ταμία και αφορά την αποζημίωση διαχειριστικών λαθών. Θυμίζουμε ότι κακώς έγινε η περικοπή, γιατί η καταβολή αυτή είναι αποζημίωση και όχι επίδομα.
  • Απονομή στα τυπικά προσόντα των μισθωτών των έκτακτων μισθολογικών συμβάσεων σύμφωνα με την ΕΣΣΕ/1985. Θυμίζουμε ότι η επιχείρηση μέχρι σήμερα, δεν έχει ικανοποιήσει στις περιπτώσεις που η μετάταξη των μισθωτών έγινε μετά την ένταξη.
  • Απαιτείται άμεση λύση με τις υγειονομικές επιτροπές που αφορούν τις ασθένειες, όπου οι συνάδελφοι είναι αναγκασμένοι να μετακινηθούν σε άλλη πόλη με δικά τους έξοδα, προκειμένου να παραβρεθούν.
  • Κατάργηση της 89/2007 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου γιατί παραβιάζει κατάφορα θεσμικά κατοχυρωμένα και δεσμευτικά για την Διοίκηση της ΔΕΗ διατάξεων, των ΕΣΣΕ του έτους 1990 καθώς και τις υπ’αριθμού 2/2001 και 72/2003 απόφαση Διευθύνοντος συμβούλου.
  • Ανάκληση της επιστολής ΔΑΝΠΟ 29437/15-11-2017 γιατί παραβιάζει τα οριζόμενα της ΕΣΣΕ/1990.
  • Για τους μισθωτούς της κατηγορίας ΓΥ, η μισθολογική τους εξέλιξη να γίνεται σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα.
  • Συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς για τις ΔΟ2, ΔΟ3 στις αναθέσεις καθηκόντων.
  • Να συμπεριληφθεί στις προκηρύξεις-αναθέσεις Διευθυντών ΒΟΚ η κατηγορία ΔΟ3 ως ισότιμη της κατηγορίας ΔΟ1, σύμφωνα με τον Ν.2916/2001.
  • Άνοιγμα των μισθολογικών κλιμακίων όλων των κατηγοριών του προσωπικού, έχοντας ως δεδομένο την αύξηση των χρόνων εργασίας για συνταξιοδότηση.

Για την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                     ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ