ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Την περίοδο αυτή και με την χορήγηση της κάρτας σίτισης, ολοκληρώνεται η υλοποίηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Αξίζει να θυμίσουμε, ότι η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ για συγκεκριμένους λόγους που αφορά τον τρόπο μείωσης των μισθών (κατάργηση της 134 απόφασης του ΔΣ ΔΕΗ), δεν υπέγραψε την ΣΣΕ/2015.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι βασική αρχή μας είναι η διασφάλιση των εργασιακών μας κατακτήσεων, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας καθώς και η καλυτέρευση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων ιδιαιτέρως σε εποχές οικονομικής κρίσης, όπως σήμερα.

Με γνώμονα τα προηγούμενα και η περίπτωση του τροφείου αποτελεί  μια  οικονομική προσφορά εκ μέρους του εργοδότη στο προσωπικό της επιχείρησης ενώ θα παρακρατούνται δύο (2) E τον μήνα  – σύμφωνα με την ΣΣΕ-   από κάθε συνάδελφο υπέρ της δευτεροβάθμιας οργάνωσης, που είναι η ΓΕΝΟΠ/ ΔΕΗ. Στη συνέχεια το Δ.Σ της ΓΕΝΟΠ αποφάσισε η υπόψη παρακράτηση να γίνει σε δυο (2) δόσεις.

Πάρα ταύτα η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη την κρίσιμη οικονομική περίοδο που διανύουμε, με τις καθημερινές υποχρεώσεις που δημιουργούνται στον οικογενειακό προϋπολογισμό, αποφάσισε να παρακρατηθούν από τα μέλη της η εισφορά υπέρ ΓΕΝΟΠ σε (10) δέκα δόσεις  και όχι σε δύο(2).

Σε συνέχεια των προαναφερομένων δηλώνουμε ότι όπως πράττουμε και πορευόμαστε στην διαχρονική μας πορεία, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με κάθε τρόπο, με οποίο κόστος τον συνάδελφο, γιαυτό και στην επικείμενη συμπληρωματική συλλογική σύμβαση που θα πραγματοποιηθεί, θα διεκδικήσουμε την διασφάλιση του βασικού μας μισθού, των τακτικών επιδομάτων καθώς και διατήρηση των μισθολογικών προαγωγών,  ανά κατηγορία και ειδικότητα που προβλέπεται από τον νόμο.

ΥΓ. Μέχρι τέλος του μήνα η κάρτα σίτισης θα δοθεί σε όλο το προσωπικό του ομίλου.

Γραφείο Τύπου/ΕΔΟΠ-ΔΕΗ