Αρχείο: 18 Ιουνίου 2008

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αναρτήθηκε από:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Του πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού σωματείου ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ (ΕΔΟΠ/ΔΕΗ)

   Προς

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε
Δ/νση Δικτύου
Υπόψη κ. Φ.ΜΑΝΔΑΝΑ

Περισσότερα