Αρχείο: 20 Μαΐου 2013

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΑ ΓΑΠ – ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Αναρτήθηκε από:

 

Οι διαβεβαιώσεις ήταν άλλες, ιδιαιτέρως μετά την τοποθέτηση του Νέου Διοικητή του ΕΟΠΥΥ. Θα αναβαθμιστούν τα πολυϊατρεία και θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν τα ΓΑΠ, ιδιαιτέρως εκεί που προκύπτει άμεση εξυπηρέτηση με τον ασφαλισμένο.

Δυστυχώς, δεν τηρήθηκαν τα παραπάνω και τα ΓΑΠ σε όλη την Ελλάδα μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ, χωρίς να ληφθεί υπόψη η εξυπηρέτηση των συναδέλφων ασφαλισμένων, αλλά και η μετακίνηση των συναδέλφων διοικητικών μετά από τόσα χρόνια εργασίας σε ένα άλλο φορέα.

Οι δεσμεύσεις των αρμοδίων της ΔΑΝΠΟ ήταν η επιστροφή των συναδέλφων μας στη ΔΕΗ, σε περίπτωση που η κυβέρνηση έβαζε λουκέτο στα ΓΑΠ!!! Γιατί τώρα δεν τηρείται αυτή η δέσμευση; Ζητάμε άμεσα την επιστροφή των συναδέλφων μας στη ΔΕΗ, προκειμένου να καλύψουν πάγιες ανάγκες και όχι να εξυπηρετούν ασφαλισμένους άλλων ασφαλιστικών ταμείων!!!

Κατασκηνώσεις

Στην περίπτωση μας αυτή,  επικρατεί το θέατρο του παραλόγου αφού ξοδεύτηκαν τόσα εκατομμύρια  για την απόκτηση των κατασκηνώσεων ΔΕΗ, σε Φραγκίστα & Υδρίλι, αλλά τα παιδιά των συναδέλφων εξυπηρετούνται από Ιδιωτικές κατασκηνώσεις.

Περισσότερα