ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΑ ΓΑΠ – ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

 

Οι διαβεβαιώσεις ήταν άλλες, ιδιαιτέρως μετά την τοποθέτηση του Νέου Διοικητή του ΕΟΠΥΥ. Θα αναβαθμιστούν τα πολυϊατρεία και θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν τα ΓΑΠ, ιδιαιτέρως εκεί που προκύπτει άμεση εξυπηρέτηση με τον ασφαλισμένο.

Δυστυχώς, δεν τηρήθηκαν τα παραπάνω και τα ΓΑΠ σε όλη την Ελλάδα μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ, χωρίς να ληφθεί υπόψη η εξυπηρέτηση των συναδέλφων ασφαλισμένων, αλλά και η μετακίνηση των συναδέλφων διοικητικών μετά από τόσα χρόνια εργασίας σε ένα άλλο φορέα.

Οι δεσμεύσεις των αρμοδίων της ΔΑΝΠΟ ήταν η επιστροφή των συναδέλφων μας στη ΔΕΗ, σε περίπτωση που η κυβέρνηση έβαζε λουκέτο στα ΓΑΠ!!! Γιατί τώρα δεν τηρείται αυτή η δέσμευση; Ζητάμε άμεσα την επιστροφή των συναδέλφων μας στη ΔΕΗ, προκειμένου να καλύψουν πάγιες ανάγκες και όχι να εξυπηρετούν ασφαλισμένους άλλων ασφαλιστικών ταμείων!!!

Κατασκηνώσεις

Στην περίπτωση μας αυτή,  επικρατεί το θέατρο του παραλόγου αφού ξοδεύτηκαν τόσα εκατομμύρια  για την απόκτηση των κατασκηνώσεων ΔΕΗ, σε Φραγκίστα & Υδρίλι, αλλά τα παιδιά των συναδέλφων εξυπηρετούνται από Ιδιωτικές κατασκηνώσεις.

Γιατί άραγε για να θησαυρίζουν οι ιδιώτες;Αυτό όμως που προκαλεί και βγάζει μάτι είναι η περίπτωση της κατασκήνωσης στο Υδρίλι, αφού η ΔΕΗ εξακολουθεί να την αποπληρώνει χωρίς, όμως, να είναι κατάλληλη για χρήση, αφού οι υποδομές της θέλουν άμεση αποκατάσταση χωρίς να γίνονται!!! Άραγε γιατί να πληρώνει η ΔΕΗ, αφού δεν λειτουργεί η κατασκήνωση; Μήπως πρόκειται για ένα νέο σκάνδαλο που πρέπει να διερευνηθεί;

Δεσμευόμαστε να ασχοληθούμε και με τα δύο σοβαρά ζητήματα σε συνάντησή μας με την διοίκηση της ΔΕΗ, καθώς και για την αδυναμία εξόφλησης των ιατρικών δαπανών εκ μέρους του ταμείου.