Αρχείο: 16 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

Αναρτήθηκε από:

Είναι να απορεί κανείς με τον τρόπο λειτουργίας ορισμένων στελεχών στην ιεραρχία της ΔΕΗ. Δυστυχώς κάθε μέρα που περνά όλο και πιο πολύ επιβεβαιώνεται ο αντιφατικός τρόπος άσκησης των καθηκόντων τους, σε βαθμό που προκαλεί κάθε ανθρώπινο νου.

–    Πιο συγκεκριμένα προκαλεί αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι σε αγωγή που άσκησαν «συνάδελφοι» από την περιοχή Βόλου, την περίοδο των απεργιών, στο Ειρηνοδικείο Βόλου για «αδυναμία εισόδου στο χώρο εργασίας», οι αρμόδιοι της ΔΕΗ στη συνέχεια δεν άσκησαν έφεση κατά της απόφασης η οποία υποχρεώνει την επιχείρηση να καταβάλλει στους μισθωτούς τα ανάλογα χρηματικά ποσά που τους είχαν περικοπεί.

Ως εκ τούτου τίθεται το ερώτημα:

Περισσότερα