Αρχείο: 25 Αυγούστου 2008

ΔΙΕΤΗΣ Σ.Σ.Ε.

Αναρτήθηκε από:

Υπογράφηκε διετής Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ ΓΕΝΟΠ και Δ/κησης της ΔΕΗ όπου συμφωνήθηκαν τα εξής:

Για το έτος 2008 αύξηση 7% με έναρξη από 1-2-2008 3,5% και από 1-9-2008 3,5%.

Για το έτος 2009 6,5% με έναρξη από 1-2-2009 3% και από 1-9-2009 3,5%.

Επίσης αύξηση του χρονοεπιδόματος: μετά την συμπλήρωση 27 ετών υπηρεσίας ποσοστό 76%. Μετά την συμπλήρωση 36 ετών υπηρεσίας ποσοστό 86%.

Περισσότερα