ΔΙΕΤΗΣ Σ.Σ.Ε.

Υπογράφηκε διετής Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ ΓΕΝΟΠ και Δ/κησης της ΔΕΗ όπου συμφωνήθηκαν τα εξής:

Για το έτος 2008 αύξηση 7% με έναρξη από 1-2-2008 3,5% και από 1-9-2008 3,5%.

Για το έτος 2009 6,5% με έναρξη από 1-2-2009 3% και από 1-9-2009 3,5%.

Επίσης αύξηση του χρονοεπιδόματος: μετά την συμπλήρωση 27 ετών υπηρεσίας ποσοστό 76%. Μετά την συμπλήρωση 36 ετών υπηρεσίας ποσοστό 86%.

Για τον πρώτο χρόνο προβλέπεται και το τελευταίο υπόλοιπο χρηματικό ποσό που αφορά την Α.Τ.Α να ενσωματωθεί στους βασικούς μισθούς.

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει διαφορετικό ποσοστό αύξησης στους μισθωτούς, γι αυτό καλούμε τη ΓΕΝΟΠ να βρει τρόπο και μέσα από την ρύθμιση των 25 εκατ. Ε που εκκρεμούν – για το μισθολόγιο – να δοθεί συνολικά το ίδιο ποσό σε όλους τους εργαζόμενους.

Με τη ρύθμιση της Α.Τ.Α όλοι οι εργαζόμενοι πλέον, θα λαμβάνουν τις ίδιες αυξήσεις και όχι  διαφορετικών ταχυτήτων. Όντως ήταν μια εκκρεμότητα η οποία έπρεπε να λυθεί, αλλά με ίσους όρους.

Στα πλαίσια αυτά αν υπολογίσει κάποιος την οικονομική δυσπραγία και τα κακά οικονομικά χάλια της ΔΕΗ όπου οδηγείται στο κόκκινο… τότε οι διετείς αθροιστικές αυξήσεις κρίνονται ικανοποιητικές.

                                                              ΚΛΑΔΙΚΑ

Δυστυχώς, όμως, δεν έγινε καμιά ρύθμιση από τη ΓΕΝΟΠ σε σχέση με τα κλαδικά μας αιτήματα.

Πιο συγκεκριμένα δεν προβλέφθηκε καμιά αύξηση του επιδόματος στάθμης σπουδών. Θυμίζουμε, ότι η κατηγορία μας πρέπει να έχει 10 μονάδες διαφορά από το επιστημονικό προσωπικό, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ειδική συλλογική σύμβαση εργασίας 1982, αλλά με ευθύνη της Δ/κησης η σχέση διαχρονικά παραβιάζεται με αποτέλεσμα να φτάσει η διαφορά στις 20 μονάδες.

ΚΡΑΤΑΜΕ, όμως, τη δέσμευση της ΓΕΝΟΠ ότι θα αποκατασταθεί η αδικία με την ρύθμιση των 25 εκατ. Ε για τη θέσπιση του νέου μισθολογίου από 1-1-2009, όπου θα δοθεί ανάλογο ποσό ώστε να καλυφθεί η διαφορά.

Επίσης οι ξενόφερτοι και καρεκλοκένταυροι της δ/κησης που χρόνια παρατηρούν τις αδικίες, αρνήθηκαν να συμπεριλάβουν στη ΣΣΕ το αίτημα της ΕΔΟΠ για την φύλαξη δηλ. να έχουν καταλυτικό κλιμάκιο οι απόφοιτοι λυκείου το ίδιο με την κατηγορία ΔΟ2.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τη στάση τους, ενώ διαχρονικά διαπιστώνεται ότι στηρίζουν την αδικία προκαλώντας τριβές στους χώρους δουλειάς.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα αιτήματά μας, ενώ θα έχουμε συγκεκριμένη πρόταση για την κατανομή των 25 εκατ. Ε που θα αναβαθμίσει και θα δικαιώνει τις κατηγορίες που εκπροσωπούμε, ενώ θα αναδείξουμε τα ειδικά επιδόματα που διεκδικούμε.  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ

 

ΜΚ

ΤΡΕΧΩΝ ΜΚ (09/2007)

   (02/2008)

(09/2008)

 (02/2009)

 (09/2009)

T

1297,52

1420,31

1577,59

1624,92

1681,82

A

1196,76

1310,02

1455,09

1498,74

1551,21

B

1103,82

1208,28

1342,08

1382,35

1430,74

B1

1018,10

1114,45

1237,86

1275,00

1319,64

1B

939,38

1028,28

1142,15

1176,41

1217,60

1A

866,44

948,43

1053,46

1085,07

1123,06

1

799,14

874,77

971,64

1000,79

1035,83

2

737,07

806,83

896,17

923,06

955,38

3

679,83

744,17

826,57

851,37

881,18

4

627,05

686,39

762,40

785,28

812,77

5

578,35

633,08

703,18

724,28

749,64

6

533,42

583,90

648,56

668,02

691,41

7

492,01

538,57

598,21

616,15

637,73

8

453,81

496,76

551,77

568,32

588,22

9

418,54

458,15

508,88

524,15

542,50

10

386,06

422,59

469,39

483,47

500,40

11

356,07

389,77

432,93

445,92

461,53

12

328,42

359,50

399,31

411,29

425,69