Αρχείο: 12 Φεβρουαρίου 2008

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ 13 ΦΛΕΒΑΡΗ

Αναρτήθηκε από:

 ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ  13  ΦΛΕΒΑΡΗ

 
      - Γιατί δεν πρέπει να μας ενοποιήσουν με άλλα ταμεία.

      - Το ασφαλιστικό το δικό μας λύθηκε με τον Ν. 2773/99 και τη δημιουργία του ΟΑΠ.

      - Είχαμε ασφάλιση στη ΔΕΗ και οι ασφαλιστικές εισφορές μας έχουν γίνει περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ (κτίρια, εργοστάσια, γραμμές μεταφοράς)

     - Έναντι της ενσωματωμένης περιουσίας μας στη ΔΕΗ το κράτος έχει αναλάβει τις υποχρεώσεις του ΟΑΠ προς τους ασφαλισμένους δηλ. μισθωτούς και συνταξιούχους στη ΔΕΗ.

 

                                          ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΥΜΑ

Περισσότερα