ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ 13 ΦΛΕΒΑΡΗ

 ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ  13  ΦΛΕΒΑΡΗ

 
      - Γιατί δεν πρέπει να μας ενοποιήσουν με άλλα ταμεία.

      - Το ασφαλιστικό το δικό μας λύθηκε με τον Ν. 2773/99 και τη δημιουργία του ΟΑΠ.

      - Είχαμε ασφάλιση στη ΔΕΗ και οι ασφαλιστικές εισφορές μας έχουν γίνει περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ (κτίρια, εργοστάσια, γραμμές μεταφοράς)

     - Έναντι της ενσωματωμένης περιουσίας μας στη ΔΕΗ το κράτος έχει αναλάβει τις υποχρεώσεις του ΟΑΠ προς τους ασφαλισμένους δηλ. μισθωτούς και συνταξιούχους στη ΔΕΗ.

 

                                          ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΥΜΑ

 Η πολιτεία να συβαστεί τους νόμους που η ίδια ψήφισε. Δεν μπορεί τόσο νωρίς να ξεχνά τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που δημιούργησε με τον Ν. 2773/99.

ΔΕΝ επιτρέπουμε αμφισβήτηση της ασφαλιστικής μας σχέσης που είναι συνυφασμένη με την σημερινή μορφή της ΔΕΗ.

 

         Γι αυτό ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΔΕΗ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

         

         Γι αυτό ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

         

         ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΩΡΑ  11 π.μ