Αρχείο: 21 Οκτωβρίου 2016

Γράμμα προς ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ – Τιμολόγηση στην εταιρεία «Αλουμίνιον της Ελλάδος».

Αναρτήθηκε από:

Πρωτ. 50

ΑΘΗΝΑ 18/10/2016

 

Προς

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Θέμα: Τιμολόγηση στην εταιρεία «Αλουμίνιον της Ελλάδος».

 

Συνάδελφοι,

Είναι γεγονός ότι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορά την τιμολόγηση της εταιρείας «Αλουμίνιον της Ελλάδος», αποτελεί μείζον θέμα, για την βιωσιμότητα της επιχείρησης.   Περισσότερα