Αρχείο: 15 Ιουνίου 2015

Πολυϊατρεία ΔΕΗ

Αναρτήθηκε από:

Προς Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε.

κύριο Παναγιωτάκη Εμμανουήλ

Θέμα : Πολυϊατρεία ΔΕΗ

Κύριε Πρόεδρε,

Η λειτουργική κατάσταση που υπάρχει στα πολυϊατρεία ΔΕΗ και κυρίως στο λεκανοπέδιο Αττικής είναι σε όλους μας γνωστή. Περισσότερα