Αρχείο: 19 Μαΐου 2015

Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αναρτήθηκε από:

Σε συνέχεια του Δελτίου τύπου της ΕΔΟΠ/13-5-2015 το προεδρείο της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ συναντήθηκε με τον ΓΔ/ΑΝΠ, προκειμένου η Διοίκηση της ΔΕΗ να προβεί σε ενέργειες με σκοπό να διαβεβαιώσει το προσωπικό, ότι η συλλογική σύμβαση εργασίας αφορά όλους τους συναδέλφους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περισσότερα