Αρχείο: 28 Ιουλίου 2014

ΕΞΑΙΡΟΥΝ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αναρτήθηκε από:

Όπως είναι γνωστό, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ στις 12/5/2014,  έχει τεθεί σε λειτουργία ο κανονισμός μεταθετότητας και μάλιστα ομόφωνα, που σημαίνει ότι τον ψήφισαν και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Περισσότερα