Αρχείο: 5 Οκτωβρίου 2012

Επιστολή προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε. Κύριο Αρθούρο Ζερβό

Αναρτήθηκε από:

 

Προς

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε.

Κύριο Αρθούρο Ζερβό

  

Κύριε Πρόεδρε,

Βιώνουμε όλοι τα φαινόμενα της οικονομικής δυσπραγίας. Δυστυχώς από αυτόν τον κανόνα δεν εξαιρείται ούτε η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας η ΔΕΗ, όπου έχετε την τιμή να διοικείται και εμείς να εργαζόμαστε. 

Α. Στην προσπάθεια, κύριε Πρόεδρε, της περιστολής δαπανών πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το στεγαστικό πρόβλημα της ΔΕΗ, για το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει μία ενιαία στεγαστική πολιτική της επιχείρησης με αποτέλεσμα να ξοδεύονται αλόγιστα ποσά για ενοικίαση στεγαστικών χώρων για την λειτουργία των υπηρεσιών.

Περισσότερα