Αρχείο: 28 Μαρτίου 2012

Μ Ε Τ Α Κ Ι Ν Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ ΟΥ

Αναρτήθηκε από:

 

Με προηγούμενη ανακοίνωσή μας και συγκεκριμένα κατά τον διαχωρισμό της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς από τη μητρική ΔΕΗ, απαιτήσαμε να τηρηθούν συγκεκριμένα κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες, προκειμένου να μην υπάρξουν ακραία φαινόμενα κατά την μετάβαση του προσωπικού από τη μητρική στις θυγατρικές της ΔΕΗ.

Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση της ΔΕΗ, εξέδωσε υπηρεσιακό έγγραφο, το οποίο έθετε κανόνες για την μετακίνηση του προσωπικού, όπως:

Περισσότερα