Αρχείο: 6 Μαρτίου 2012

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΥ

Αναρτήθηκε από:

 

Δυστυχώς η κυβέρνηση με την τακτική που ακολουθεί μας γυρίζει σε άλλες εποχές, όπου καταλύεται κάθε έννοια της δημοκρατίας, της ελευθερίας της έκφρασης, του διαλόγου, ενώ τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις έχουν οδηγηθεί στην δαμόκλειο σπάθη.

Στο ίδιο σκηνικό και η περίπτωση του ασφαλιστικού μας φορέα (ΤΑΥΤΕΚΩ) και η ένταξή του στον ΕΟΠΥΥ, όπου αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή, δεν περιείχε καμιά διάταξη αλλά προστέθηκε άρθρο αιφνίδια την τελευταία στιγμή που εντάσσει το ΤΑΥΤΕΚΩ στο νέο φορέα, ενώ η αναφορά στο νόμο περιγράφεται με μία μόνο γραμμή!!!

·        Με την εξέλιξη αυτή δεν γίνεται καμιά αναφορά στην περίπτωση του προσωπικού και κυρίως για τη σχέση που διέπει τους συναδέλφους μας, αφού είναι αποσπασμένοι από τη ΔΕΗ, ενώ η πράξη αυτή έχει κυρωθεί σε αντίστοιχο νόμο στο παρελθόν

.

Συνακόλουθα

απαιτείται:

Περισσότερα