Αρχείο: 22 Φεβρουαρίου 2011

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ – ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝ

Αναρτήθηκε από:

Θυμίζουμε ότι με την προσφυγή μας στην Επιθεώρηση Εργασίας, αναγκάσαμε τη Διοίκηση της ΔΕΗ στην καταβολή του επιδόματος αδείας στους δικαιούχους μισθωτούς της Επιχείρησης.  

        Επιπλέον, επισημάναμε ότι για τις περιπτώσεις εκείνες που είχαν λάβει κανονική άδεια τουλάχιστον 6 ημερών, έπρεπε να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό του επιδόματος άδειας, αφού ελήφθη από τους μισθωτούς πριν την εφαρμογή του Νόμου 3845/10.

        Ως εκ τούτου, αδυνατούμε να καταλάβουμε γιατί η Διοίκηση δεν έχει χορηγήσει ακόμη ολόκληρο το επίδομα άδειας, ενώ αντιθέτως όπως πληροφορούμεθα προτίθεται να παρακρατήσει τα χρηματικά ποσά των προκαταβολών, τα οποία καταβλήθηκαν νομίμως στους μισθωτούς πριν την εφαρμογή  του Ν.3845/10.

Περισσότερα