Αρχείο: 2 Νοεμβρίου 2009

ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΕ ΔΙΑΛΥΣΗ

Αναρτήθηκε από:

  • Έχουμε πολλάκις ασχοληθεί με τα σοβαρά προβλήματα της Εμπορίας.
  • Δυστυχώς οι αρμόδιοι αγνόησαν τις προτάσεις και τις εκκλήσεις μας για αλλαγή πολιτικής σε σχέση με τα πρακτορεία εξυπηρέτησης πελατών.

Περισσότερα