Αρχείο: 20 Οκτωβρίου 2009

Απάντηση στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ κ.Τ. Αθανασόπουλο

Αναρτήθηκε από:

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2009

Σε πρόσφατο άρθρο του (Καθημερινή 20/09/09) ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Τ. Αθανασόπουλος διατύπωσε το επιχειρηματικό του credo όσον αφορά στο ρόλο της ΔΕΗ για την «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στη χώρα».

Μελετώντας προσεκτικά το άρθρο του κ. Τ. Αθανασόπουλου, διαπιστώνει κανείς ότι η ΔΕΗ ούτε λίγο ούτε πολύ ευθύνεται για πολλές από τις κακοδαιμονίες της ελληνικής οικονομίας, αν όχι ολόκληρης της χώρας. Ταυτόχρονα, μέσα από μια σειρά ιδιότυπων, θα λέγαμε, και αυθαίρετων συλλογισμών, ο συγγραφέας του άρθρου καταλήγει σε ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία πόρρω απέχουν από την πραγματικότητα.

Περισσότερα