Αρχείο: 8 Απριλίου 2008

ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΗ

Αναρτήθηκε από:

ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΗ

 

Την παρακράτηση των χρηματικών ποσών, που αφορά τις απεργίες σε δόσεις, αποτελεί μια θετική ρύθμιση αλλά υπάρχουν και ενστάσεις σε σχέση με την επιπλέον επιβάρυνση που υφιστάμεθα ως μισθωτοί.

 

Περισσότερα