Αρχείο: 1 Φεβρουαρίου 2008

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝ Ε.Σ.Σ.Ε /90 – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΝΠ

Αναρτήθηκε από:

                            ΑΝΑΘΕΣΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

                    ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝ  Ε.Σ.Σ.Ε /90

         ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΝΠ

 

Η απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου 89/2007 με θέμα «Αναθέσεις-Ανακλήσεις καθηκόντων Τομεαρχών και Υποτομεαρχών ΒΟΚ», απαιτεί «σύμβουλο Δικηγόρο» για να υλοποιηθεί.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ωμή παρέμβαση στην διαδικασία ανάθεση καθηκόντων στο προσωπικό καταστρατηγώντας τη Σ.Σ.Ε /90, όπου κάνει λόγο για θέσπιση κανονισμού για την ανάθεση καθηκόντων, αφού πρώτα συσταθεί ομάδα εργασίας, όπου θα κινηθεί στα πλαίσια που προσδιορίζονται στην υπόψη σύμβαση, ενώ ορίζει ρητά ότι μέχρι να γίνει αυτό θα εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλεπόμενες μέχρι σήμερα διαδικασίες.

Περισσότερα