ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ

Μας βρίσκει σύμφωνους η απόφαση του ΑΔΜΗΕ να απονείμει bonus στα στελέχη και στο προσωπικό του ΑΔΜΗΕ, ως επιβράβευση των προσπαθειών τους για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

Δυστυχώς, όμως, μας βρίσκει αντίθετους ο τρόπος χορήγησης και η επιλεκτική διάκριση μεταξύ των κατηγοριών του προσωπικού, τόσο γιατί δημιουργεί αδικίες όσο γιατί προκαλεί τριβές στη βάση των εργαζομένων, αφού κλονίζεται η εμπιστοσύνη, η αλληλεγγύη και το ομαδικό πνεύμα, στοιχεία τα οποία αποτελούν βασικές αρχές του σύγχρονου management. Μία τέτοια εξέλιξη προκαλεί αρνητικά αποτελέσματα στην παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, διχάζοντας παράλληλα το προσωπικό.

  • Θυμίζουμε στην «Αριστερή» Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, ότι δεν εργάζεται μόνο η ιεραρχία των στελεχών για να έχει μία τέτοια απόκλιση, σε σχέση με το bonus, από το υπόλοιπο προσωπικό!! Επιπρόσθετα ρωτάμε είναι νόμιμο το bonus στις περιπτώσεις εκείνες που η χορήγησή του ξεπερνάει το ατομικό πλαφόν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία; Επιπλέον επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή, αποτελεί μία αντίφαση με την έως τώρα κυβερνητική πολιτική η οποία, ως γνωστό, ενισχύει με οικονομικά βοηθήματα τις ασθενέστερες ομάδες. Άραγε γιατί εδώ δεν υπάρχει ανάλογη ευαισθησία για τους χαμηλόμισθους συναδέλφους μας του ΑΔΜΗΕ;
  • Θυμίζουμε ακόμη, ότι στον πυλώνα ανεβαίνουν όσοι έχουν τα ίδια καθήκοντα, ενώ με την ρύθμιση αυτή θα πάρουν διαφορετικό bonus. Γιατί άραγε;
  • Θυμίζουμε επίσης, όταν στην ενιαία ΔΕΗ δόθηκε για μία και μόνο φορά ανάλογο bonus όλο το προσωπικό πήρε το ίδιο ποσό χωρίς διακρίσεις, ακόμη και η ιεραρχία.

Τέλος δεν κατανοούμε την 7 παράγραφο της 25/2019 απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου περί ανακλήσεως καθηκόντων που δεν δικαιούται bonus. Δηλαδή υπάρχουν μισθωτοί που δεν θα πάρουν καθόλου bonus; Η ανάκληση καθηκόντων έγινε λόγω εφαρμογής νέου οργανογράμματος ή μη απόδοσης του μισθωτού ή πειθαρχικών παραπτωμάτων;

Συνακόλουθα καλούμε τη Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ να επανεξετάσει την στάση της, χορηγώντας το bonus δίκαια χωρίς διακρίσεις και ίδιο ποσό σε όλο το προσωπικό.  

Γραφείο Τύπου / ΕΔΟΠ-ΔΕΗ