ΑΔΜΗΕ : ΚΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΔΕΗ

Η συμφωνία κυβέρνησης δανειστών για την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ με ταυτόχρονη δημιουργία εταιρείας του Δημοσίου όπου το δημόσιο θα κατέχει το 51%, ενώ το υπόλοιπο θα διατεθεί σε τρίτους μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, γιατί                              

  • Δεν προβλέπεται από καμιά κοινοτική οδηγία η πώληση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Η/Ε, παρά μόνο ήταν και εξακολουθεί να είναι απαίτηση των δανειστών. Άλλωστε το μοντέλο ΙΤΟ που έχει επιλεγεί είναι απολύτως συμβατό με τις κοινοτικές οδηγίες.
  • Το Δημόσιο παρόλο που κρατά το 51% των μετοχών, το υπόλοιπο 49% θα διατεθεί σε στρατηγικό επενδυτή 20% και το 29% σε ιδιώτες μέσω του χρηματιστηρίου, αλλά η Διοίκηση θα ασκείται από πρόσωπο «κοινής αποδοχής»!!! με άλλα λόγια αφεντικό θα είναι ο στρατηγικός επενδυτής, ενώ πουθενά δεν διασφαλίζεται ότι το 51% θα παραμείνει και αύριο στο δημόσιο.
  • Η ΔΕΗ διαμελίζεται και χάνει πάγια περιουσιακά της στοιχεία που σημαίνει ότι αποκτά άμεσα πρόβλημα στην κερδοφορία της ενώ κινδυνεύει να βρεθεί στο κόκκινο και προκαλείται ζήτημα με την αποπληρωμή των δανείων της, γιατί αυτά έχουν δοθεί με υποθήκη και περιουσιακά στοιχεία του ΑΔΜΗΕ.

Με την απόσχιση αυτή τίθεται σε επισφαλή θέση η βιωσιμότητα της ΔΕΗ, αφού δεν έχει βρεθεί λύση για τον τρόπο αποζημίωσης, ενώ κάνουν λόγο για συμψηφισμό των υποχρεώσεων της ΔΕΗ προς τον ΛΑΓΗΕ. Επιπλέον αν αναλογιστεί κανείς, ότι η συνεισφορά του ΑΔΜΗΕ σε ετήσια βάση στον Όμιλο ΔΕΗ είναι περίπου 200 εκατ.€!!!το χρόνο τα οποία στο εξής χάνονται, μπορεί κανείς να αντιληφθεί τι σηματοδοτεί για το μέλλον του Ομίλου ΔΕΗ η απώλεια αυτή.

Αίσθηση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι δεν γίνεται καμία αναφορά για τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων που είναι ενσωματωμένες στα πάγια περιουσιακά στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, καθώς και τι θα γίνει με το προσωπικό και ποιες εργασιακές σχέσεις θα έχει μετά την απόσχιση.

Η λύση αυτή αβίαστα και χωρίς περιστροφές αποτελεί κτύπημα κάτω από τη μέση για τον Όμιλο ΔΕΗ, κρίνεται η βιωσιμότητα του και αποτελεί νέα επιβάρυνση για τον καταναλωτή ο οποίος θα στερηθεί το φθηνό Ηλεκτρικό ρεύμα, αφού οι τιμές θα διαμορφώνονται με ιδιωτικά κριτήρια, με τους όρους και κανόνες της αγοράς.

          Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ καλεί όλους τους συναδέλφους να συστρατευτούν κατά της πώλησης του ΑΔΜΗΕ που είναι η αρχή για την διάλυση του Ομίλου ΔΕΗ.

          Καλούμε την κυβέρνηση να μην ψηφίσει την συμφωνία αυτή γιατί αποτελεί πρόκληση και έρχεται σε αντίθεση με τις προεκλογικές της δεσμεύσεις.   

 Γραφείο Τύπου

ΕΔΟΠ-ΔΕΗ